Light Ironille on valittu uusi hallitus

30.7.2020

Seuran sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Askola Areenalla 29.7.2020. Tässä kokouksessa valittiin seuralle uusi hallitus, joka uudistui kokonaisuudessaan edellisestä kaudesta. Seuran puheenjohtajaksi valittiin Jussi Mäkelä. Muut hallitukseen valitut henkilöt ovat Jari Tiittanen (varapuheenjohtaja), Nea Kanerva (rahastonhoitaja), Suvi Sumkin (sihteeri/tiedotusvastaava), Heidi Kippilä (jäsenvastaava), Noora Kaukiainen, Mika Ruuskanen, Laura Mäkelä ja Tiia Korppi. 

Kaikki hallituksen jäsenet ovat tavalla tai toisella aktiivisesti mukana seuran toiminnassa ja ovat iloisia siitä, että pääsevät kehittämään seuran toimintaa hallituksesta käsin. Tuleva kausi tulee olemaan varmasti antoisa!

Uudet hallituksen jäsenet haluavat kiittää seuran edellistä hallitusta ja toimihenkilöitä.

Tulemme keskittymään erityisesti seuraaviin asioihin alkavalla kaudella: 

  • Aktiivinen ja avoin tiedottaminen seuran asioista sekä sisäisesti että ulkoisesti. 
  • Kulukuri ja sen kautta jäsenille koituvien maksujen pienentäminen. 
  • Matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuden tarjoaminen sekä lapsille, että aikuisille. 
  • Yhteistyö lähialueen muiden urheiluseurojen kanssa.
  • Yhteisöllisyyden kasvattaminen. Meillä on tasokkaita joukkueita sekä upea kotihalli Askolassa, jossa kelpaa katsoa pelejä isommallakin porukalla! Tiedotamme aktiivisesti kotipeleistä eri kanavissa.

Uuden kauden aloitusterveisin,
hallitus