Light Iron I ry

Yhdistys on 19.12.1990 perustettu salibandyseura. Pääasiallinen toimintakieli on suomi ja toiminta-alueena on Pornainen ja lähialueet. ”Seuran tarkoituksena on edistää salibandya ja liikuntaa sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa seuran toiminta-alueella siten, että kaikilla on mahdollisuus harrastaa ja osallistua kunto- ja terveysliikuntaan, kilpa- ja huippusalibandyyn tai näihin liittyvään yhdistystoimintaan edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.” (Yhdistyksen säännöt).

Toiminta-ajatus

Salibandy on harrastajamäärällä mitattuna Suomen suurin joukkuepeli ja Suomi on maailman paras salibandymaa (Suomen salibandyliitto). Haluamme osaltamme olla mukana lajin painoarvon kasvattamisessa sekä myönteisen lajimielikuvan vahvistamisessa. Salibandyliiton visio ja strategia 2028 -julkaisussa toiminta-ajatuksena on “Love The Way You Play”. Olemme sisällyttäneet tämän ajatuksen myös omaan toiminta-ajatukseemme, joka on ”Pelataan Positiivisesti Pornaisissa – yhteisöllistä ja innostavaa salibandytoimintaa kaikille”.

Visio

Työskentelemme seuraavien tavoitteiden eteen: 

  • Light Ironin toiminta säilyy yhteisöllisenä ja talkoohenkisenä.
  • Salibandyn harrastamismahdollisuus halutaan tarjota kaikille sitä haluaville oman kunnan sisällä, paikallisessa seurassa. 
  • Pääpaino on harrastetason toiminnassa ja mahdollisimman monen ihmisen liikuttamisessa matalalla kynnyksellä, ihmisten hyvinvointia tukien. Pyrkimyksenä on tarjota edullinen ja mielekäs liikuntamuoto kaiken ikäisille ja tasoisille harrastajille.
  • Uusien, erityisesti juniori-ikäisten pelaajien hankinta ja sen myötä uusien joukkueiden perustaminen.

Arvot

Salibandyliiton toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnassaan liitto edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Seuramme noudattaa näitä arvoja ja lisäksi:

Positiivisuus: lajin tuottama ilo ja innostus kuuluu kaikille. Positiivisuus on arvo, joka läpäisee kaiken seuran sisällään pitävän toiminnan.

Yhteisöllisyys: yhteisöllisyydellä tarkoitamme toistemme kunnioitusta ja avoimuutta sekä yhdessä tekemistä ja vaikutusmahdollisuuksia koko seuran toiminnassa.

Tasavertaisuus: tasavertaisuudella tarkoitamme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa lajin parissa.

Seuran johtaminen

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus. Seuran hallituksessa toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen. Avoimuus, rehellisyys ja tilivelvollisuus ovat hyvän hallinnon perusperiaatteet. Hallituksen tehtävänä on erityisesti toteuttaa seuran kokouksen päätökset, johtaa ja kehittää seuran toimintaa, vastata seuran taloudesta, pitää jäsenluetteloa, vastata seuran tilinpäätöksestä ja laatia vuosikertomus, tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten ja hoitaa seuran tiedotustoimintaa.