Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 28.9.2020

10.9.2020

Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen
Aika: ma 28.9.2020 klo 18 
Paikka: Askola-Areena, Linnankoskentie 61, 07510 Askola

KOKOUKSEN ASIAT

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle
a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus 

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

7 Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

8 Päätetään talousarvion ja toimintasuunnitelman vahvistamisesta

9 Päätetään jäsenmaksun suuruuden vahvistamisesta

10 Päätetään kokous

Tervetuloa!

Light Iron I ry
hallitus