Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta avautuu rajatusti 1.2.2021 alkaen

31.1.2021

Pornaisissa avataan 1.2.2021 alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen. Koulujen liikuntasalit avataan näille ryhmille. Tärkeimpänä rajoituksena on, että ryhmäkoko on enintään 10 lasta/nuorta.

Seuraavassa kunnan ohjeistus, jota jokaisen joukkueen tulee noudattaa.

KORONARAJOITUKSET 1.2.2021 ALKAEN

Harrastustoiminta

 • Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta avataan rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen 1.2.2021
 • Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. Pienryhmäkoko on 10. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.​
 • Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja tai kertaluonteisia vierailuja ei järjestetä. 
 • Kilpa-ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan aiempien päätösten mukaisesti. 

Toiminnassa on noudatettava seuraavia periaatteita:

 • Suositellaan ulkona tapahtuvaa harrastamista ja yksilöharjoittelua
 • Mahdollistamme pienryhmäharrastamisen sisätiloissa, harrastusryhmän koko voi olla 10 (lasten tai nuorten määrä 10) 
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Toiminnan järjestäjän tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä. 
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana. 
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. 
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc). 
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.