Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 29.9.2021

27.8.2021

Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen
Aika: Ke 29.9.2021 klo 18 
Paikka: Askola-Areena, Linnankoskentie 61, 07510 Askola

Voimassa olevien kokoontumisrajoitusten vuoksi pyydämme ennakko-ilmoittautumaan sähköpostitse 27.9.2021 mennessä osoitteeseen lightironry@gmail.com. 


Esityslista

1 Avataan kokous 

2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus 

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

8 Päätetään kokous 

 

Tervetuloa!

Light Iron I ry
hallitus