Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen 16.6.2022. HUOM! PÄIVÄ MUUTTUNUT AIEMMASTA

2.5.2022

Tämä kutsu korvaa aiemman kutsun. Kokouksen päivämäärä on muuttunut. Vanha päivä: 1.6.2022, uusi päivä 16.6.2022.

Kutsu sääntömääräiseen kevätkokoukseen
Aika: to 16.6.2022 klo 18.30 
Paikka: Yhdistystalo Pytinki, Kirkkotie 172, 07170 Pornainen

ESITYSLISTA

1 Avataan kokous 
2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat 
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5 Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, juniorijäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus 
6 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio 
7 Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja 
8 Valitaan hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle 
9 Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 
10 Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä 
11 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
12 Päätetään kokous 
 

Tervetuloa!

Light Iron I ry
hallitus