Kutsu sääntömääräiseen syyskokoukseen 27.9.2022

12.9.2022

Aika:
27.9.2022 klo 18

Paikka:
Yhdistystalo Pytinki

1 Avataan kokous 
2 Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d)ääntenlaskijat
3 Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet 
4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
5 Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus 
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 
8 Päätetään kokous